• מועצת האופטומטריסטים בישראל

תרומות

בפעילות המועצה מדיניות של עזרה ותמיכה באוכלוסיות חלשות במגמה למנוע מצב בו נפגע תפקודו של אדם בשל יכולתו לרכוש אביזרי ראיה

לשם כך גויסו כל חברי העמותה בפריסה ארצית ודרך בקרה הנעשית ע"י מזכירות במועצה רשאי יכול כל נזקק לפנות למשרדי המועצה ושם יקבל פתרון לבעייתו.

המועצה שואפת להקים קרן תמיכה בסטודנטים אשר תעניק מלגות לימודים בכל התארים ותאפשר קידום המקצוע בנושאי האופטומטריה .

פעילות מבורכת נעשית ע"י "העמותה למניעת עיוורון", המועצה רואה חשיבות רבה בהקצאת משאבים להשתלבות בפעילות זו והבאת המודעות הקלינית בהשבחת הידע ובמקביל ביצוע מחקרים אשר יסייעו בפיתוח אביזרים  ופתרונות אופטומטריים, הקמת מרכז הדרכה והדגמה לחולי למוגבלי ראיה בו יוכלו להשאיל אביזרים.

המועצה מעוניינת בהקמת חדר בדיקה בו יבוצעו תרגולים קליניים ובו יודגמו שיטות בבדיקה הקלינית תוך ביצוע של רענונים תקופתיים .

לכל אלו נזדקק לתמיכה ונשמח לכל עזרה, כל תרומה תתקבל בברכה . ניתן יהי לציין את שם התורם או שם הקרן ולהנציח יקירים.

כל התרומות תוכרנה כתרומה לעמותה רשומה  

כל פניה תתקבל בברכה ותהייה בפיקוח עו"ד ורו"ח העמותה.