גופים הפעילים עם המועצה

איגוד רופאי העינים בישראל
יו"ר פרופ' לאוניד אידלמן

עמותת נמ"ג "ניוון מקולרי גילאי"

מייסד ויו"ר העמותה דר. גדעון נאור

עמותת "לראות"

מנכ"ל גב' נדין הולנדר

לה"ב "לשכת העצמאים בישראל"

נשיא עו"ד רועי כהן

European Council of Optometry and Optics

President –  Mr Peter Gumpelmayer