הסטוריה

עבר, הווה, עתיד…

מועצת האופטומטריסטים בישראל, מא"י, התאגדה כגוף עליון שהורכב משלושה גופים אשר יצגו את האופטומטריה בישראל ובשנת 1998 חברו להיות מא"י.
שלושת הגופים חברו להיות גורם מוביל ומלכד אשר ישרת את החברים וייצגם בפני הרשויות ויטפל בכל הנושאים הרלוונטיים כגוף מקצועי.
הגוף הגדול, נוסד בשנת 1936 ונקרא "איגוד האופטיקאים" הוקם ע"י החבר י.ל. גרוזובסקי, קודם ל "איגוד האופטיקאים והאופטומטריסטים בישראל" עלה להיות ל"איגוד האופטומטריסטים והאופטיקאים" ועד ל "איגוד האופטומטריסטים בישראל" שינויי השם היטיבו לבטא את הקידום ההדרגתי שעבר המקצוע,בשנת 1980 יצאו תקנות ראשונות שנקראו "תקנות האופטומטריה" סימלו למעשה את ההכרה במקצוע והצורך בבחינות ורישוי עיסוק,התקנות תוקנו בחוק "פיקוח על מוצרים ושירותים,,," בדרך לא דרך ומסלול חתחתים ובסיוע בג"צ במאבק שנמשך שנים רבות שבסופו נחקק בשנת 1991 "חוק האופטומטריה" אשר היה חוק שהגדיר את המקצוע כעצמאי וקבע צורך בתואר אקדמי מוכר למקצוע האופטומטריה.

הגוף מנה כ 160 חברים והיה המוביל בקידום מעמד המקצוע ופעל רבות למיצובו של מקצוע האופטומטריה והשכלתו זה הגוף שהקים בשנת 1975 בתרומות חברי האיגוד את "המכללה לאופטומטריה בישראל מיסודם של יצחק גור ומרדכי קאופמן" שחבריה הניחו את היסודות לאקדמיה האוניברסיטאית הראשונה ב"אוניברסיטת בר-אילן" במסלול לאופטומטריה, המכללה ערכה לימודי השלמה לאופטומטריסטים על מנת שיוכלו להשלים ידע וליישר קו עם דרשות המקצוע דאז ומשנת 1995 אף העניקה תואר משותף למכללה ולאוניברסיטת בר-אילן, תואר ראשון אקדמי BOP. משנת 1999 תואר Bsc עד 2000 , החל משנת 2000, מתוך ראיית טובת המקצוע לטווח ארוך ואפשרות ללמד תארים מתקדמים השיתוף הפך להיות תואר "אוניברסיטת בר אילן" בשיתוף עם "המכללה לאופטומטריה" .
חשוב לציין כי מבין ארבעה גופים שפנו לקבלת הכרה הוכרה רק המכללה תוך תיקון שעל המכללה להצטרף לאוניברסיטת בר אילן. בשנת 1999 האסמכה לידי "אוניברסיטת בר אילן"

האיגוד יזם, תמך וליווה שלושה מבוגריו אבי עבודי, אנדי פומין ויורם לוי להיות החלוצים וסוללי הדרך להכרת המדינה ומשרד הבריאות במסלול לימודים ותואר אופטומטריסט ולקבוע מסלול הסמכה רשמי לרישוי עיסוק.
הדרך לא הייתה סוגה בשושנים ומשנת 1984 ועד 1990 בדיונים במשפטים ועתירות לבג"צים הושגה המטרה ומכאן ואילך נקבעה הכרה במסלול הלימודים ומאוחר יותר תקנות האופטומטריה עודכנו ונחקק "חוק האופטומטריה"

מן הראוי לציין את החברים להם זכות מיוחדת בפועלם ובהתפתחות המקצוע: יצחק גור, מרדכי קאופמן, יגאל גוטמן, ראובן דיווש, מזכירת האיגוד והמכללה הגב' שלומית שוויצר, הגב' נעמי , לילי, רבקה כהנא, דב שמואלי, רוברטו אבן-שושן, יושבי הראש הפעילים. ועו"ד לובינסקי ז"ל אשר פעל וייצג את המכללה ובוגריה עד להכרה רשמית ויסלחו טובים ורבים על תרומתם ששמם לא מוזכר (נשמח לקבל עדכונים).

"מועצת ארגוני האופטומטריסטים" הייתה מועצה לא מאוגדת שמטרתה הייתה לאחד ולשתף מטרות מקצוע ללא מיזוג בשלב זה
הגוף השני בגודלו "התאחדות האופטומטריסטים והאופטיקאים" להתאחדות בעלי מלאכה בתחום האופטיקה והאופטומטריה, מנו כ 80 חברים, ביצעו קורסי השלמה לחבריהם לצורך הכרה לרישוי עיסוק קורסי ההכשרה פעלו מספר שנים עד לסגירה התאחדו ראשונה ב1998 במסגרת ההצהרה החגיגית לפעילות משוטפת בנוכחות ראשי האופטומטריה העולמית, הייתה זו הבנה כי המטרה משוטפת ואין מקום לאיגודים נפרדים כשיש הצהרה להקמת מוסדות אקדמיים.
הגוף השלישי בגודלו מנה 60 חברים נקרא "הסתדרות האופטומטריסטים" בישראל היה הגורם המייצג של אופטומטריסטים אקדמאים ברובם בוגרי מוסדות אקדמים בחו"ל היה גרעין קטן יחסית של אופטומטריסטים אשר ראה את הצורך בחקיקה המסדירה את פעילות האופטומטריסטים האקדמים בלבד, בצורך כי המקצוע ישאף להשבחה ולרמה אינבידואלית גבוה של חבריו. בשנת 1999 נעשה המיזוג הסופי ושם העמותה שכללה את שלושת הגופים הפך להיות "מועצת האופטומטריסטים בישראל".

משנת 1999 פועלת המועצה כארגון יציג חוקי יחידי של מקצוע האופטומטריה בישראל,

מטרות המועצה :קידום מעמד האופטומטריסט/ית ומקצוע האופטומטריה, ההשכלה, המחקר, ותרומה לציבור לקויי וכבדי הראיה בישראל.

נכון להיום כמעט והושלמה המהפכה האקדמית במקצוע כיום נלמד תואר ראשון באוניברסיטת בר אילן בשיתוף המכללה לאופטומטריה, ומכללת הדסה , וכן מסלולי לימוד לתואר שני באופטומטריה ע"י "אוניברסיטת פנסילבניה הקולג לאופטומטריה" באישור המועצה להשכלה גבוה בישראל, ואף בוגרי תואר שני של PCO לומדים כיום לקראת תואר PhD במסלול משותף של PhD עם PCO ואוניברסיטת קרדיף באנגליה..