האופטומטריסט שבודק אותך

האופטומטריסט – אופטומטראי

בידיו נותן המטופל את היקר לו מכל, עיניו, מאור עיניו וכאילו אומר: "בחרדת קודש דאג לראייתי"
אחריות מיוחדת כאשר מדובר בתהליך שבתחילתו בודק האופטומטריסט בדיקת תפקודי ראיה מלאה ובהמשכו מספק מרשם, ממליץ על סוג עדשת משקפים מסגרת נכונה,מתאים עדשות מגע, מסננים ומגנים או אביזר לראיה ירודה ולחילופין קובע סיבה לכשל תפקודי של שרירי העין למאמץ ראיה או לליקוי בתפיסת הראיה יפנה להמשך בירור תוך ציון הסיבה,החשד, לכל אלו אחראי האופטומטריסט בהכשרתו.

במסלול לימודים של ארבע שנים ילמד הסטודנט מקצועות פתולוגיה, נאורולוגיה, פרמקולוגיה (תורת רוקחות), פיסיקה, כימיה, אופטיקה, רפרקציה (שלבי בדיקת הראיה),אורטאופטיקה, אופטומטריה פדיאטרית, אופטומטריה גריאטרית,ראיה ירודה,עדשות מגע, שיקום בראיה ירודה, מחלות סיסטמיות, מחלות כלי דם, אימונולוגיה, גנטיקה, סטטיסטיקה, שימוש במכשור אופטומטרי, תרגול מקצועי,העומד בהצלחה במסלול הלימודים יוכל לגשת למבחן עיוני לרישוי הנערכים ע"י משרד הבריאות, היה והצליח במבחנים אלו יוכל לעמוד במבחן מעשי הנערך בפיקוח משרד הבריאות.כל מי שצלח מבחנים אלו וסיים התמחות (נכון ליום זה לא נאכפת החקיקה) יהיה זכאי לקבלת רישוי עיסוק.

רשאי סטודנט הנמצא במסלול לימודיו לבדוק מטופלים אך ורק תחת פיקוח ישיר של אופטומטריסט בעל רישוי עיסוק 5 שנים לפחות, המפקח במקום.

לאופטומטריסט הידע לקשור תופעות לגורמים ומכאן שרק אופטומטריסט מיומן בהשכלה אופטומטרית מלאה ובעל רישוי עיסוק יוכל לזהות סטיות מהנורמה מבעוד מועד ולהמליץ בהמשך בירור ואף להתריע במקרים דחופים על ייתכנות לסכנה ממשית.

בדיקה על ידי מתחזים עשויה להביא עד למצב בו הנבדק יאבד מאור עיוניו או יזיק לעיניו כאשר הבודק אינו יודע את ההשלכות העקיפות של הממצאים.

ריבוי המתחזים מחייב את התראתנו ולצערנו עדים אנו למצב בו רשתות גדולות אינן מעסיקות אופטומטריסטים לבדיקות תפקודי הראיה ראשיה ומנהליה מעיזים לעקוף את החוק בגלוי,ללא חשש ולקבוע את הנחיצות שבאכיפת החוק, ואם זו גישתם לבדיקה נשאיר דמיון למוצר, ומכאן שעל הציבור לדעת לדרוש מכל בודק כי יציג בפני רישוי עיסוק ועליו לוודא כי רישוי עיסוק זה הינו באופטומטריה, לידיעה כי תעודת הסמכה באופטיקה מאשרת כי האופטיקאי מוסמך רק להתקין עדשות במשקפי המטופל אך אסור לו לבדוק תפקודי ראיה או להתאים עדשות מגע.

האופטומטריסט ישאף לתמונה מקיפה ובמהלך בדיקת תפקודי ראיה שתארך כ 45 דקות יכיר את בריאותו של הנבדק, תרופות שנוטל, כאבי ראש, מחלות, אלרגיות, היסטוריה בריאותית ועינית במשפחה, יברר פרטים בהרגלי הראיה וצרכים מיוחדים תחביבים, ספורט ושאר פעילויות המחייבות התייחסות, יגדיר דרישות ראיה ויתאים אביזרים לראיה מיוחדת.

הבדיקות לתפקודי ראיה כוללות מדידות אובייקטיביות, איכות המדיה האופטית בעין, בדיקת הקרנית,מדידה ומיפוי של הקרנית (לפי צורך), בדיקת איזון שרירים, ליקויי קשר נוירו מוטוריים, תפקודי אישונים,הרכב הדמעות לעדשות מגע, התאמת מבנה וחומרי גלם של עדשות המגע מתוך מגוון רב של עדשות קיימות, יעקוב אחר שינויים התנהגותיים של הקרנית והלחמית במהלך שימוש בעדשות המגע ותמיסותיהן, יבדוק את שדה הראיה ויתריע על כל שינוי, בדיקת ראיית צבעים על כל השלכותיה, בדיקת עין עצלה, בדיקת ראיית עומק, יבחן את עתודות יכולת תפקוד השרירים המניעים וממקדים את העין, האופטומטריסט יבדוק את תפיסת הראיה ויתריע על ליקויים התפתחותיים, יבחן את מיקוד הראיה וההשפעות אצל ילדים באשר ליכולתם לעמוד במאמץ לימודי, ייקבע את הצורך בתרגול של שריר עין חלשים ויתאים מערכות ראיה ירודה ופילטרים מיוחדים לכבדי ראיה.

כל אלו מחייבים השקעה, השקעה בהכשרה, השקעה בציוד, השקעה בכוח עזר מקצועי אלו השקעות יקרות אשר רק המטופל יכול להשוות ולהעריך את שמקבל.

אנו רואים חשיבות רבה בהשקעת זמן וקשב לכל נבדק, יש להקפיד לבצע את כל שלבי הבדיקה ובכך נצדיק את גודל האחריות.